خانواده رضایی‌ها افتخار مقاومت علیه رژیم شاه خائن و رژیم جنایتکار خمینی

درود به عزیز عزیزمان ...