شورای ملی مقاومت: رژیم درباره انفجار مخزن گاز مطلقاً دروغ می‌گوید

  • کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت: رژیم درباره انفجار مخزن گاز مطلقاً دروغ می‌گوید. انفجار بزرگ در قسمت مهمات‌سازی و تولید سرهای جنگی برای موشکهای بالستیک به وقوع پیوسته است
سازمان عدالت برای ایران: رژیم ایران باید پخش اعترافات اجباری را متوقف کند


سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با انتشار یک گزارش تحقیقی مشترک با عنوان «رسانه دولتی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سلاح سرکوب جمعی»، اعلام کردند در سال گذشته از تلویزیون حکومتی ۳۵۵ اعتراف اجباری پخش شده است.

صفحه10 از5995