مشخصات و اسناد انتقال ۱۹ مجروح قیام آبان به بیمارستان در تهرانکمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران منتشر می‌کند

(سری ششم اسناد انتقال مجروحان قیام آبان)

مشخصات و اسناد انتقال ۱۹ مجروح قیام آبان به بیمارستان در تهران

در روزهای ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ آبان ۱۳۹۸

شامل یک مرد ۸۵ ساله و یک موتور سوار ۱۹ ساله که با خودرو پراید به او زدند

مشخصات و اسناد انتقال ۲۴ مجروح و مصدوم قیام آبان به بیمارستان در تهران

مشخصات و اسناد انتقال ۲۴ مجروح و مصدوم قیام آبان به بیمارستان در تهران

(سری پنجم اسناد انتقال مجروحان قیام آبان)
مشخصات و اسناد انتقال ۲۴ مجروح و مصدوم قیام آبان به بیمارستان در تهران
در روزهای ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ آبان ۱۳۹۸
سه پسر دانش‌آموز ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ ساله در شمار مجروحان هستند

واشینگتن پست: انفجار در نطنز احتمالاً یک اقدام خرابکاری بوده


واشینگتن پست۷ژوئیه (۱۷تیر۹۹) نوشت: مقامات اطلاعاتی و کارشناسان تسلیحاتی روز دوشنبه گفتند، انفجار و آتش انبوه در یکی از تاسیسات اتمی بسیار حساس رژیم ایران در هفته گذشته احتمالاً یک اقدام خرابکاری بوده

صفحه3 از5995