کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران منتشر میکند:

در حوزه استحفاظی بخصوص با رویکرد حفاظت فیزیکی از مقرها و از جمله اماکن طبقه بندی شده، حتماً موارد را در دستور کار قرار بدهید، به صورت ویژه با توجه به تهدیدات صورت گرفته از گروهکهای معاند در بحث ایجاد حریق در اماکن دولتی، اماکن نظامی و تصویربرداری از اینگونه اقدامات هنجارشکنانه با توجه به سوابقی که در سنوات قبل داشتیم
خودروهای عبوری، راکبین موتورسیکلت‌های عبوری را زیر نظر بگیرند
تحرکات و اقدامات و هرگونه رفتار مشکوک از سوی افراد مظنون و مشکوک را حتماً به دقت مورد رصد قرار بدهند
پلیسهای تخصصی گشت مضاعف داشته باشند

وحشت نیروهای سرکوبگر ولایت فقیه از کانونهای شورشی و روی آوردن جوانان دلیر میهن به نبرد بی‌امان برای شکستن جو سرکوب و خفقان در سالمرگ دجال به اوج رسید. همزمان دستگیریهای زیادی در تهران و شهرستانها جریان دارد که حاکی از ترس رژیم از سر باز کردن قیامها در بحبوحة کرونا در این ایام است.

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شمه‌ای از دستورات و مکالمات ستاد فرماندهی نیروی سرکوبگر انتظامی در غرب تهران بزرگ را به اطلاع هموطنان می‌رساند:

«به کوپها [کلانتریها و پاسگاهها] عواملی که در سطح حوزه فعال هستند در حوزه استحفاظی بخصوص با رویکرد حفاظت فیزیکی از مقرها و از جمله اماکن طبقه بندی شده، حتما موارد را در دستور کار (قرار بدهید) به صورت ویژه با توجه به تهدیدات صورت گرفته از گروهک های معاند در بحث ایجاد حریق، دربحث ایجاد حریق در اماکن دولتی، اماکن نظامی، تصویربرداری از اینگونه اقدامات هنجارشکنانه و سایر تحرکاتی را که متصور هست، تهدیدات و تحرکاتی را که متصور است، با توجه به سوابقی که در سنوات قبل داشتیم آقایان را هوشیار کنید (در) سطح حوزه فعال باشند...

-و خودروهای عبوری، راکبین موتورسیکلت های عبوری را زیر نظر بگیرند...

-تحرکات واقدامات و هر گونه رفتار مشکوک از سوی افراد مظنون و مشکوک را حتماً به دقت مورد رصد قرار بدهند و البته کسب اطلاعاتی که بایستی رده‌های تخصصی در دستور کار داشته باشند، حتماً در دستور کار قرار بگیرد، ۴-۱۷ [پست و تورهای ایست و بازرسی] که ابلاغ شده از ساعت ۱۰ تا ۱۲ بایستی اجراء بشود را پیگیری کنید...

-ابلاغ شده (به) پلیسهای تخصصی گشت مضاعف داشته باشند.حتماً پیگیری لازم را در این خصوص داشته باشید و نظارت نسبت به واحد های گشتی حتماً مورد انجام قرار بگیرد.

-شماره نامه ای هم که از رده متناظر ابلاغ شده ۵۱۵ است،بفرمایید سه رقم آخر از شماره نامه ۵۱۵ است، ۵۱۵/۴۸ بفرمایید تعیین ثبت سابقه حتماً شماره نامه هم درج بشود داخل سوابق.

- ممنون و متشکر زحمت هم بکشید هرگونه خبر مهم در این خصوص را سریعاً به موقعیت ستاد اطلاع بدهید».

شورای ملی مقاومت

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

۱۵ خرداد ۱۳۹۹ (۴ ژوئن ۲۰۲۰)